Komplementariusze spółki niniejszym informują o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apartamenty Nad Sołą Susuł & Strama Spółka Komandytowo-Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w budynku oznaczonym numerami 3, 5, 7 przy ul. Bulwary w Oświęcimiu oraz sprzedaży tych lokali. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie spółki.