Komplementariusze spółki niniejszym informują o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apartamenty Nad Sołą Susuł & Strama Spółka Komandytowo-Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na dzień 04 marca 2022 r. na godz. 09:15.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Oświęcimiu przy ul. Ks. A. Knycza 2, 32-600 Oświęcim.